o

Lirik Rauhi Fidak Gus Azmi Syubbanul Muslimin


Lirik Rauhi Fidak Gus Azmi Syubbanul Muslimin – Selamat malam sahabat kangsoma semoga selalu dalam keadaan yang baik baik saja, langsung saja admin di malam ini akan menulis Lirik Rauhi Fidak Vocal Gus Azmi Syubbanul muslimin.
Langsung saja silahkan tonton video liriknya dibawah ini:

 Lirik Rauhi Fidak Gus Azmi Syubbanul Muslimin

Wa ahsanu minka lam tara qotthu 'ainun..
Wa ajmalu minka lam talidinnisaa-u..
Khuliqta mubarra-an min kulli 'aibin..
Ka-annaka qod khuliqta kama tasyaa-u..
2x

Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah.. Ya Habiballah..
Ya Rasulallah Ya Habiballah..

Namat A'yuni Yauma..
Namat Wal Haninu Nama..
Rohat Tahtawini..
Ru'yak Ya Rosulallah..

#
Ahmad Ya Nurol Huda..
Bi Syauqun Fauqol Mada..
'Aini Tarju An Tarok..
Ruhi Ya Habibi Fidak..
2x
REFF

Namat A'yuni Yauma..
Namat Wal Haninu Nama..
Rohat Tahtawini..
Ru'yak Ya Rosulallah..
REFF
'Anaq Thoifuhu Qolbi..
Dzabat Fi Yadaihi Yadi..
Nadathu 'Uyuni..
Wabahah Lamasal Qolba..
REFF
Haudhuhu Kautsaru Warowa..
Syarbatun LidawaAya..
Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..
REFF
Haudhuhu Kautsaru Warowa..
Syarbatun LidawaAya..
Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..

Irwini Ya Habibi.. Ya Thobibal Baroya..
Anta Li Balsamu Wa Syifa..
REFF

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel